Spotkanie opłatkowe w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach

 

W dniu 14 grudnia 2015 r. od godziny 12.00, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbyło się spotkanie opłatkowe kombatantów z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą. Organizatorem spotkania był również Wojewoda Śląski. Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej reprezentowali pułk Marian Piotrowicz "Kometa" - były wieloletni prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz sekretarz Zarządu SPAK mec. Andrzej Sikora. Oddział SPAK w Katowicach reprezentował Mirosław Galik - jednoczesny prezes Towarzystwa Przyjaciół Amii Krajowej. Obecny Zarząd Okręgu Śląskiego ŚZŻAK w Katowicach  reprezentowali m.in. prezes Janusz Kwapisz i  mjr Henryk Czerwiński.

 

 

 

Wojewódzkie obchody 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W dniu 1 października 2015 r. nasze Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej uroczystość 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość miała miejsce przed Kaplicą „Golgota Ojczyzny" przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele, władz politycznych i samorządowych województwa, kombatanci, weterani misji pokojowych oraz przedstawiciele służb mundurowych. Licznie przybyli przedstawiciele młodzieży z katowickich szkół wraz z opiekunami oraz klasy wojskowe.
Urząd Marszałkowski reprezentował pułk mgr inż. Zbigniew Piątek, doradca Marszałka Województwa Śląskiego. W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty w uroczystość uczestniczył starszy wizytator pułk Wacław Wójcik.

Wśród honorowych gości przybyli również przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarządu Okręgu Śląskiego w Katowicach z prezesem Januszem Kwapiszem i byłym wieloletnim prezesem Marianem Piotrowiczem „Kometą". Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował pułk w stanie spoczynku pilot Tadeusz Dłużyński. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach oraz członkowie Katowickiego Oddziału Rodziny Policyjnej 1939 r.

Asystę wojskową uroczystości zabezpieczał 34. Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia wraz z Orkiestrą Wojskową z Bytomia. Uroczystość rozpoczęła się krótką modlitwą za Ojczyznę oraz za twórców i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, którą poprowadził proboszcz ks. prałat Andrzej Suchoń. Zaproszonych gości i uczestników uroczystości powitał dr Andrzej Drogoń, inicjator oraz współtwórca kaplicy, były dyrektor Oddziału IPN w Katowicach a także wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Katowicach.

W imieniu kombatantów głos zabrał pułk. Marian Piotrowicz „Kometa", który przypomniał uczestnikom zasługi Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej dla niepodległości i suwerenności Polski.

Część merytoryczną obchodów rocznicowych wypełnił swym wykładem dr Grzegorz Bębnik, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Przypomniał on zebranym, że Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem na skalę ogarniętej wojną Europy. Kierowane było ono przez władze RP na uchodźstwie: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwo.

Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne w kraju: był w latach 1940-1943 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 r. Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 r. do końca wojny - Rada Jedności Narodowej. Z kolei Delegat Rządu na Kraj, od maja 1944 r. w randze wicepremiera, kierował zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej - Delegaturą Rządu na szczeblu centralnym, w województwach i powiatach. Delegatura składała się z 18 departamentów, m.in. Spraw Wewnętrznych, Informacji i Prasy, Pracy i Opieki Społecznej oraz Oświaty i Kultury. Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej.

Tajne struktury Polskiego Państwa Podziemnego, nie miały swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Rozbudowane piony wojskowy i cywilny pozwalały na zachowanie ciągłości struktur państwowych. Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza", ale stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, która pozwoliła przetrwać w okresie późniejszym, także czas rządów komunistycznych.

Po okolicznościowych wystąpieniach patriotyczno-historycznych Apel Pamięci odczytała por. Agnieszka Świetlicka z 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, a kompania honorowa pod dowództwem kpt. Mariusza Kusia oddała salwę honorową. Następnie przedstawiciele władz i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Armii Krajowej w Kaplicy "Golgota Ojczyzny". Organizowane przez nas obchody rocznicowe zakończył koncert Orkiestry Wojskowej z Bytomia i spotkanie pokoleń przy żołnierskiej grochówce.

Urszula Rukasz

 

 Uroczystości poświęcenia kaplicy Golgota Ojczyzny w Katowicach

organizowane przez SPAK w dniu 12 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

Wojewódzkie obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej

w dniu 08.05.2015 r.

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej w dniu 8 maja 2015 r. podjęło się organizacji wojewódzkich obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Katowicach.

W uroczystości wzięli udział śląscy parlamentarzyści, władze polityczne i samorządowe województwa śląskiego, kombatanci, weterani misji pokojowych, przedstawiciele służb mundurowych: Wojska, Policji, Straży Więziennej, Służby Celnej, Ochrony Kolei, Lasów Państwowych oraz harcerze i członkowie Bractwa Kurkowego a także młodzież szkół mundurowych i przedstawiciele społeczności lokalnej.

A oto program naszej uroczystości:

 1. Odśpiewanie hymnu RP i podniesienie flagi państwowej na maszt.

 2. Okolicznościowe przemówienie.

 3. Uroczysty koncert pieśni patriotycznych.

 4. Apel poległych.

 5. Salwa honorowa.

 6. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego przez delegacje władz politycznych, samorządowych i organizacji społecznych.

 7. Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i zakończenie części oficjalnej

 8. Spotkanie pokoleń i żołnierska grochówka.

 

Obchody rocznic narodowych 2014 r.

W dniu 2 października 2014 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 odbyło się sympozjum „Pamiętać, aby chronić młode pokolenia". Sympozjum zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Fundację Budowy Kompleksów Mieszkalnych „Wiarus” z Wisły oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku-Białej  z udziałem przedstawicieli środowisk kombatanckich.

Było ono poświęcone 70. rocznicy powstania warszawskiego oraz 75. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego i stanowiło podbudowę merytoryczną oraz inspirację dla młodzieży w związku z ogłoszonym na naszej stronie i RODN „WOM" w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945. Akcja Burza i powstanie warszawskie (IV edycja).

Adresatami sympozjum byli głównie nauczyciele, młodzież szkolna, kombatanci, a także zaproszeni goście - przedstawiciele samorządu terytorialnego. Wśród gości, m.in. był obecny Przemysław Drabek - wiceprzewodniczący Rady Miasta.

 

W programie spotkania zaplanowaliśmy wykład dr Grzegorza Wnętrzaka na temat: „Międzynarodowe tło Powstania Warszawskiego 1944 r." oraz „Wspomnienia świadka i uczestnika powstania warszawskiego" - Jana Dąmbrowskiego, członka Szarych Szeregów grupy „Zawiszaków", a obecnie Prezesa Zarządu Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Bielsku-Białej.

Dr Grzegorz Wnętrzak w swym wykładzie omówił sytuację Polski na arenie międzynarodowej od wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. do powstania warszawskiego 1944 r. Przedstawił też ustalenia tzw. Wielkiej Trójki w sprawie Polski na konferencjach w Teheranie i Jałcie oraz ich wpływ na stosunek mocarstw. Skomentował również przyczyny powstania i jego skutki militarne oraz polityczne.

Prezes Jan Dąmbrowski, jako bezpośredni świadek wydarzeń, w sposób pełen ekspresji przedstawił nadzieje warszawiaków związane z wznieconym powstaniem warszawskim, a następnie opisał ogrom zbrodni niemieckich dokonanych na ludności cywilnej; masowe mordy, grabieże, niszczenie mienia, naruszenia prawa wojennego, których to dopuszczały się niemieckie oddziały policyjne i wojskowe biorące udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Oba wystąpienia wywołały żywą reakcję i sprowokowały dyskusję uczestników spotkania, zarówno dorosłych, jak również młodzieży.

Kontynuacją obchodów rocznicowych w dniu 4 października 2014 r. była wycieczka dydaktyczna do Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa „Nila" w Krakowie zorganizowana przez Fundację „Wiarus" i Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej dla 50-ciu przedstawicieli młodzieży i ich opiekunów z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, a także gimnazjalistów z Gimnazjum Publicznego nr 2 im J. Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Uczestnicy pogłębili swą wiedzę i zwiedzili znakomitą ekspozycję licznych pamiątek, dokumentów oraz eksponatów obrazujących historię II Rzeczypospolitej, przygotowania do wojny oraz jej przebieg, a szczególnie te wydarzenia, w których zaangażowane były oddziały militarne Polskiego Państwa Podziemnego. Duże wrażenie na młodzieży zrobiły liczne egzemplarze ówcześnie używanej broni palnej, mundury oraz dokumenty. Zwiedzili również wystawę Harcerze Szarych Szeregów w okupowanym Krakowie. W drodze powrotnej młodzież wraz z kombatantami odwiedziła budowane Centrum Jana Pawła II w Krakowie.

Podsumowując znaczenie organizowanych obchodów należy przypomnieć, że rok 2014 obfituje w liczne i ważne dla Polski rocznice historyczne, związane z wydarzeniami, które zarówno kształtowały dzieje państwa i narodu, jak również związane są z życiem i działalnością wybitnych Polaków. Wymienię jedynie moim zdaniem najważniejsze. W 2014 r. kolejno przypadły: w styczniu - 75. rocznica śmierci Romana Dmowskiego - przywódcy obozu narodowego, dyplomaty, współtwórcy niepodległej Polski. W lutym br. – 25. rocznica od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, a w marcu 80. rocznica urodzin Jacka Kuronia - wieloletniego działacza opozycyjnego, więźnia politycznego w PRL-u, społecznika, współtwórcy Komitetu Obrony Robotników. W kwietniu obchodziliśmy 100-lecie urodzin Jana Karskiego - kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, który jako pierwszy przekazał przywódcom państw alianckich informacje o zagładzie Żydów oraz 75-lecie śmierci Walerego Sławka - jednego z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, żołnierza Legionów Polskich, trzykrotnego premiera i marszałka Sejmu II RP. W maju przypadły obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. W czerwcu 95-lecie traktatu wersalskiego, 100 rocznica wybuchu I wojny światowej, a także 25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce. W sierpniu przypadła 85. rocznica urodzin Anny Walentynowicz - działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża oraz NSZZ "Solidarność" internowanej w stanie wojennym. We wrześniu – 75. rocznica agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, wybuchu II wojny światowej, 75. rocznica powołania Służby Zwycięstwu Polski i Polskiego Państwa Podziemnego oraz Szarych Szeregów.

Październik to miesiąc obchodów 100-lecia urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego, żołnierza Armii Krajowej, legendarnego "kuriera z Warszawy", wieloletniego dyrektora sekcji polskiej Radia Wolna Europa. W listopadzie 2014 r. będziemy obchodzić 95. rocznicę urodzin Ryszarda Kaczorowskiego (26 listopada), ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie (1989-1990).

Wobec takiej obfitości przypadających rocznic historycznych i narodowych, na terenowe oddziały Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej i inne stowarzyszenia pożytku publicznego dążące do krzewienia świadomości narodowej spada odpowiedzialne zadanie, zainspirowania do organizowania obchodów w szkołach nauczycieli i młodzież. Rodzi się zatem pytanie, czy szkoła jest w stanie organizować obchody rocznicowe oraz angażować w nie młodzież?

Oczywiście, że tak, bowiem szkoła realizując obowiązującą podstawę programową ma kształtować postawy prospołeczne, obywatelskie, patriotyczne, interpersonalne, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła powinna też podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. Zadania te można zrealizować, między innymi przedstawiając wzorce osobowościowe wybranych bohaterów i postaci historycznych. Jednym z przedmiotów sprzyjających kształtowaniu postaw jest niewątpliwie historia.

Ponadto należy przypomnieć słowa Jana Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie". Cytat ten sparafrazowany przez Stanisława Staszica - wybitnego reformatora epoki oświecenia w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego do dziś pozostał aktualny. Tak więc, znajomość historii Polski w decydujący sposób wpływa na kształtowanie świadomości narodowej. Młodzież jest przyszłością narodu i gwarantem jego trwania. Na podstawie znajomości dziejów historycznych młode pokolenia mogą wyciągnąć wnioski wartościujące, bez potrzeby samodzielnego doświadczania i powielania błędów poprzedników.

W związku z obchodzoną w 2014 r. 35. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (2 czerwca 1979 r.) pragnę przypomnieć też słowa papieża Polaka, który mówił, że: „tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość i przestajemy rozumieć otaczającą nas rzeczywistość". Politykę historyczną zdefiniował, jako „wielowymiarowe, roztropne troski o kultywowanie pamięci narodowej".

Urszula Rukasz

 

Przywrócić pamięć o Henryku Sławiku

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2014 Rokiem Henryka Sławika. W związku z powyższym w całym 2014 r. organizowanych jest na terenie województwa śląskiego wiele spotkań, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw i projekcji filmowych mających na celu przywrócenie pamięci o tej wybitnej postaci nieznanego polskiego Wallenberga.Znakomitym specjalistą w tej dziedzinie jest Grzegorz Łubczyk, autor książek i opracowań o Henryku Sławiku, dziennikarz, dyplomata, były ambasador RP na Węgrzech oraz jeden z najbardziej zaangażowanych rzeczników przywrócenia temu wielkiemu bohaterowi należnego miejsca w historii i świadomości społeczeństwa polskiego.

W swej książce „Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów", Grzegorz Łubczyk przedstawił życie i dokonania bohatera narodu polskiego, węgierskiego i żydowskiego.  Ów rodowity Ślązak, urodzony w 1894 roku w Szerokiej (obecnie dzielnica Jastrzębia-Zdroju) był uczestnikiem powstań śląskich i akcji plebiscytowej. Po przyłączeniu części ziem śląskich do Polski, Sławik przystąpił do aktywnej działalności społecznej i politycznej. Zakładał i kierował stowarzyszeniami, organizował uniwersytety robotnicze, był redaktorem PPS- owskiej „Gazety Robotniczej", prezesem Syndykatu Dziennikarzy Polskich Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, radnym Katowic i delegatem do Ligi Narodów. Był postacią znaną i powszechnie szanowaną.

W 1939 r., jako były powstaniec śląski znalazł się w specjalnej niemieckiej księdze gończej (Sonderfahndungsbuch Polen). Zagrożony aresztowaniem przez Niemców, podobnie jak tysiące innych Polaków, schronił się na Węgrzech. Zamierzał przedostać się do tworzonych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przypadek zrządził, że los zetknął go z Józsefem Antallem, który został delegowany przez rząd Królestwa Węgier do opieki nad kilkudziesięciotysięczną rzeszą uchodźców z Polski.

Antall docenił energię Sławika i zaproponował mu współpracę, co jak się okazało, zaważyło na dalszych losach jego życia. Wyznaczył go na przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego Pomocy Polakom, a polski rząd emigracyjny tę decyzję zaaprobował. Sławik został delegatem ministra opieki społecznej na teren Węgier. Współorganizował tam opiekę nad polskimi uchodźcami oraz przerzuty żołnierzy Wojska Polskiego do odradzających się polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, mając upoważnienie polskiego rządu w Londynie, dokonał czynów wydawołoby się przekraczających możliwości jednego człowieka.Przebywającym na Węgrzech polskim Żydom Sławik zmieniał nazwiska i załatwiał świadectwa chrztu. Setkę żydowskich dzieci umieścił w utworzonym wraz z Józsefem Antallem katolickim sierocińcu w Vacu, oficjalnie przeznaczonym dla sierot po polskich oficerach.

Wspólnie miedzy innymi z księżmi oraz przy pomocy watykańskiej nuncjatury udało mu się uratować wszystkie dzieci, które przeżyły wojnę oraz ocalił od śmierci tysiące Żydów skazanych na zagładę. W 1943 r. zdołał przy pomocy węgierskich przyjaciół sprowadzić na Węgry swoją żonę Jadwigę i córkę Krysię. Wiedział, że może działać dopóki władzę na Węgrzech sprawował regent Miklos Horthy. Po zajęciu Węgier przez Niemców, w marcu 1944 roku, Sławik musiał się ukrywać. Zadenuncjowany, wpadł w ręce gestapo i został poddany brutalnemu śledztwu. Prześladowcy chcieli wydobyć z niego informacje o roli Józsefa Antalla w przerzucaniu Polaków do wojska na Zachodzie oraz ratowaniu Żydów.

Ujawnienie roli Antalla byłoby wydaniem na niego wyroku śmierci. Mimo tortur Sławik nie ujawnił współpracy z węgierskim przyjacielem, czym ocalił mu życie, jednak los Sławika był przesądzony. Trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen i został rozstrzelany 23 sierpnia 1944 roku. Henryk Sławik jest bohaterem trzech narodów: polskiego, żydowskiego i węgierskiego. Jego czyny reprezentują człowieczeństwo najwyższej miary. Do symbolu urasta fakt, że po latach syn owego przyjaciela, József Antall junior, po obaleniu komunizmu w 1989 roku, został premierem wolnych Węgier. 

W przywracanie pamięci o Henryku Sławiku, po blisko 50 latach skazania na zapomnienie, zaangażował się Zvi Henryk Zimmermann, który w Budapeszcie był prawą ręką polskiego delegata, a po utworzeniu Państwa Izraela - wiceprzewodniczącym Knesetu. W 1988 r. przyjechał do Polski i przez ogłoszenie prasowe odnalazł żonę i córkę Sławika

Dwa lata później Sławik otrzymał tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Medal odebrała córka w 1990 roku w Yad Vashem. Zimmermann przybliżył postać Henryka Sławika w jednym z rozdziałów swej książki „Przeżyłem, pamiętam, świadczę". Dopiero wtedy przypomniano sobie o nim w Polsce. Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W dniu 25 lutego 2010 r. prezydent Lech Kaczyński udekorował go Orderem Orła Białego. Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Prezydentem Węgier Janosem Aderem w dniu 5 maja 2013 r. odsłonili w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Mauthausen tablicę poświęconą pamięci Henryka Sławika. Zimmermann zachęcał Polaków, aby upowszechniali pamięć o Sławiku i głosił, że jego czyny są godne filmu, który miałby wymowę medialną porównywalną z „Listą Schindlera".

 

Na jednym ze spotkań w 2001 roku Zimmermann poznał Grzegorza Łubczyka, który właśnie zakończył misję ambasadora RP na Węgrzech, a pod wrażeniem ogromu dzieła Sławika podjął się przywrócenia pamięci o jego czynach. Pan Grzegorz Łubczyk jest autorem dwóch książek o nim („Polski Wallenberg" ukazał się w 2003, a „Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów" w 2008 roku). Jest też współautorem wraz z Markiem Maldisem – filmu dokumentalnego z 2004 roku „Henryk Sławik. Polski Wallenberg".

Zasługi Henryka Sławika należy upowszechnić i  zaapelować do nauczycieli oraz ludzi, którym nieobojętna jest wiedza historyczna, aby krzewili pamięć o Henryku Sławiku, bowiem jego wielki patriotyzm połączony z otwartością i solidarnością z innymi narodami – są uniwersalne i ponadczasowe. Jego dzieło przewyższa osiągnięcia Raoula Wallenberga i Oskara Schindlera. Możemy, zatem się szczycić z takiego Polaka w kraju i poza granicami naszego państwa

                                                                                                                                                                                                                                         Urszula Rukasz

 

Szanowni Państwo,

Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursu ,, Żołnierze Wyklęci” organizowanym przez Klub Patriotyczny im. por. Antoniego Bieguna ps. Sztubak, nastąpi w dniu zakończenia wakacji tj. 29.08.2014 r. Miło nam zakomunikować, że uczennica Gimnazjum KTK Zosia Pietrzykowska zajęła pierwsze miejsce.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty, serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników konkursu, ich nauczycieli, rodziny i przyjaciół, a także wszystkich pozostałych zainteresowanych. http://klubsztubaka.pl/wreczenie-nagrod-w-konkursie-zolnierze-wykleci/

                                                                                                                                       

               04.02.2014

        Uroczystość rozdania nagród w finale wojewódzkiego konkursu historycznego                        

   „Polskie Państwo Podziemne 1939 – 1945.

   Młodzież w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej”.

 

W dniu 04.lutego 2014r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu historycznego „Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 r. Młodzież w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej”.

W uroczystości, nad którą patronat honorowy objął wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacek Falfus i śląski kurator oświaty Stanisław Faber udział wzięli m.in. wicewojewoda Piotr Spyra, prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej Hieronim Bajor oraz dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Drogoń.

W swoim wystąpieniu wicewojewoda Piotr Spyra podkreślał wagę poczucia tożsamości, poczucia, że człowiek nie jest sam, które odegrało niebagatelną rolę w polskiej tradycji walki o wolność i niepodległość. Do wartości, które przyświecały młodym ludziom należącym do ZWZ i AK nawiązywali także w swoich wystąpieniach dr Andrzej Drogoń – dyrektor katowickiego oddziału IPN oraz Hieronim Bajor – prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięci AK.

 Wszystkim nagrodzonym laureatom serdecznie gratulujemy.                                                                                                                                                          

 Zarząd SPAK

........................................................................................................................................................................................

 

Msza święta z okazji 151 rocznicy Powstania Styczniowego

W imieniu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Jacka Falfusa i swoim własnym pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce w niedzielę 26 stycznia 2014r. na godz. 11.00 odprawioną w 151 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Po Mszy Świętej złożymy kwiaty pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego przy kaplicy św. Urbana znajdującej się obok Kościoła Parafialnego.

........................................................................................................................................................................................

Tworzymy terenowe oddziały SPAK

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej od 2010 r. rozbudowuje terenowe oddziały na obszarze województwa śląskiego. Posiadamy zarejestrowane przez sąd oddziały SPAK w Pyskowicach, Jaworznie i Katowicach. Nasze odziały mają osobowość prawną oraz przypisany obszar działalności terytorialnej. Wszystkie odziały współpracują z władzami terytorialnymi w zakresie wyznaczonym dla organizacji trzeciego sektora. Członkami  SPAK są zarówno byli żołnierze AK, zrzeszeni dzisiaj w ŚZŻAK, jak też osoby reprezentujące młodsze pokolenie, np.: nauczyciele, adwokaci, działacze społeczni, pracownicy różnych szczebli administracji samorządowej, studenci, emeryci, którzy uznają za celowe utrwalenie pamięci o bohaterach AK i PPP oraz zasługach Rządu Polskiego na Emigracji. Chociaż Polska  odzyskała suwerenność po 1989 r. to nadal w niektórych środowiskach prawda historyczna jest niewygodna i podejmowane są próby bezpodstawnego deprecjonowania i szargania dobrego imienia ludzi, którzy walczyli z komunistycznym systemem.

Nasze działania

Wspólnie z wieloma instytucjami organizujemy wojewódzkie i regionalne uroczystości rocznicowe, konkursy dla młodzieży, sympozja oraz konferencje popularno-naukowe.Wśród organizowanych i współorganizowanych przez nas konferencji i uroczystości rocznicowych możemy wymienić:

 • U źródeł transformacji ustrojowej 1988-1989 r. Wykorzystanie źródeł IPN na lekcjach z historii współczesnej (2009)

 •  Narodowy socjalizm i Holokaust – aktywna pamięć europejska (2009)

 •  Aktion Saybusch. Germanizacja Żywiecczyzny przez Narodowo-Socjalistyczne Niemcy podczas II wojny światowej, (2009),

 •  Jak uczyć historii najnowszej własnego regionu? (2010)

 •  Katyń 1940-2010. Pamięć i wyjaśnienie (2010 r.) - wojewódzka konferencja w 70. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej,

 •  Kadra dowódcza SZP-ZWZ-AK w Konzentrationslager Auschwitz 1940-1945 (2010)

 •  Pamiętamy 13. Grudnia – w 30. rocznicę ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce (2011)

 • Martyrologia Polaków na Wschodzie we wspomnieniach deportowanych w głąb ZSRR w latach 1940-1945, (2011)

 •  Wojewódzkie Obchody 70. Rocznicy powołania Armii Krajowej, Żywiec, 14 lutego 2012 r.

 • Obchody 150. Rocznicy Powstania Styczniowego - wykład prof. Wojciecha Roszkowskiego nt. „Rocznica Powstania Styczniowego w kontekście polityki pamięci we współczesnej Polsce", zorganizowany w RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

 

 

 • Uroczystość 65 rocznicę śmierci ks. mjr. Rudolfa Marszałka ps. „Opoka", w związku z obchodami Dnia Żołnierza Wyklętego organizowana wspólnie z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, ŚZŻAK Oddziałem w Bielsku-Białej.

 

 • Wojewódzkie obchody Polskiego Państwa Podziemnego.: w Katowicach - 2008 r., w Bielsku-Białej - 2009 r., w Jaworznie - 2010 r., w Katowicach - 2011 r., w Pyskowicach - 2012 r., Katowicach - 2013 r.

 • Album Tym, co służą Ojczyźnie (2009) - obrazuje walkę formacji Wojska Polskiego i polskich organizacji konspiracyjnych oraz martyrologię mieszkańców Bielska-Białej podczas II wojny światowej.  W 2010 r. wznowiliśmy jego nakład.

 • Album Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy, który obejmuje miejsca pamięci całego powiatu bielskiego.(2013).

Współpraca ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska z Bielska-Białej

W dniu 9 lutego 2011 r. nasze stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej włączyło się w organizację konferencji. „Uczyć o zbrodni katyńskiej". Konferencja zorganizowana została w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, a jej adresatami byli nauczyciele historii i uczniowie szkół ponadgimnazjalych.W programie konferencji odbyły się między innymi; wykład Rafała Michalskiego (O/IPN w Katowicach) nt. Katyń – zbrodnia i droga do prawdy oraz wystąpienie Romana Probsta ze Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej na temat tragicznych losów na „nieludzkiej ziemi” jego ojca Józefa Probsta.

Powoływanie kół Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej w szkołach

Z okazji 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja członkowie zarządu SPAK wraz z prezesem Hieronimem Bajorem zostali zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 25 im. ks. Jana Twardowskiego na uroczystość związaną również z zakończeniem realizacji innowacji pedagogicznej „Potrzeba pamięci”, opracowanej na bazie naszego statutu. Innowację realizowały dyrektor szkoły Małgorzata Kubas i nauczycielka historii Agata Janota. Rezultatem innowacji było między innymi powołanie w Szkole Podstawowej nr 25 szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej. W trakcie uroczystości z okazji upamiętnienia rocznicy Konstytucji 3 Maja, nowym członkom koła wręczyliśmy legitymacje członkowskie oraz biało-czerwone opaski ze znakiem Polski Walczącej.

Nowe koła TPAK powstały również 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 24 oraz w Gimnazjum KTK w Bielsku-Białej.

Popularyzacja wiedzy z historii najnowszej

W dniu 9.12.2011 r. w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Filarowej w Bielsku-Białej współorganizowaliśmy wspólnie z IPN Punktem Konsultacyjnym w Bielsku-Białej oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej konferencję „Pamiętamy 13 grudnia 1981 r.". Konferencja upamiętniała 30. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce i prowadzona była przez Urszulę Rukasz - członka SPAK, odpowiedzialną za współpracę z placówkami dydaktyczno-oświatowymi.

Obchody rocznicowe Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

W dniu 3 października 2011 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach organizowaliśmy wojewódzką konferencję związaną z obchodami 72. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego, połączoną ze zlotem delegacji szkół im. Armii Krajowej lub jej bohaterów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 30 szkół z terenu całego województwa śląskiego. Współorganizatorami uroczystości był również Zarząd Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach  oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej. Patronat nad uroczystościami przejęli: Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - dr Jan Stanisław Ciechanowski, Marszałek Województwa Śląskiego - Adam Matusiewicz, Wojewoda Śląski - Zygmunt Łukaszczyk, Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber oraz Dyrektor IPN - Oddziału w Katowicach - dr Andrzej Drogoń.  Patronat medialny nad uroczystościami objęła TVP Katowice.

W dniu 14 lutego 2012 r. wspólnie z Zespołem Szkół-Budowlano Drzewnych w Żywcu oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM w Bielsku-Białej zorganizowaliśmy wojewódzkie obchody 70. rocznicy przekształcenia ZWZ w AK. Uroczystość połączona była z podsumowaniem ogłoszonego i przeprowadzonego przez nas w 2011 r. Wojewódzkiego Konkurs Historycznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadginmnazjalnych „Polskie Państwo Podziemne 1939-1945 w prezentacji multimedialnej. Armia Krajowa w moim regionie”. Laureatom i autorom prac wyróżnionych nagrody wręczył Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber i  przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego - dr Andrzej Krzystyniak.

W dniu 22 września 2012 r. wraz z Oddziałem SPAK w Pyskowicach zorganizowaliśmy obchody 73 rocznicy  Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody zorganizowano pod Patronatem ministra dr J. S. Ciechanowskiego, władz województwa i regionu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  Św. w Kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Pyskowicach w intencji żyjących, zmarłych i poległych Żołnierzy Armii Krajowej, którą sprawował ks. prałat komandor por. Henryk Sofiński – prob. parafii wojskowej Św. Barbary w Gliwicach. Po mszy uczestnicy przeszli z orkiestrą wojskową, kompanią honorową i pocztami sztandarowymi pod monument; „Pomnik Patriotyczny” przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna z udziałem społeczności lokalnej i władz miasta. Przemówienie nt. Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1939-1945 wygłosiła Urszula Rukasz. Następnie punkty programu to: Apel Poległych, oddanie salwy honorowej, i złożenie kwiatów.Dalsza część oficjalna odbyła się w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie nastąpiło powitanie zaproszonych gości. Przemówienie nt. działalności i roli SPAK w krzewieniu etosu AK i PPP wygłosił prezes Hieronim Bajor. Następnie prezes SPAK w Pyskowicach Stanisław Markowicz podziękował za pomoc w organizacji uroczystości i podsumował wyniki konkursu historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” oraz wręczył nagrody laureatom.Całość uświetnił występ artystyczny młodzieży, a przed budynkiem MOKiS atrakcją była ekspozycja współczesnych pojazdów bojowych i niektórych pojazdów z okresu II wojny światowej.Końcowym efektem obchodów 73 Rocznicy PPP było w dniu 11 listopada 2012 r. odsłonięcie posadowionej i wmurowanej obok Kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Pyskowicach marmurowej tablicy, poświęconej pamięci żołnierzy AK i powstańcom śląskim, a ufundowanej staraniem i nakładem finansowym SPAK w Pyskowicach, SPAK w Bielsku-Białej, jak również prywatnych sponsorów.