Statut

Założeniem deklaracji ideowej Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej  jest „PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”.

Uznając za niezbędne stowarzyszamy się celem:

  1. Zapewnienia kontynuacji pamięci, etosu i tradycji niepodległościowych Armii Krajowej w jej kolejnych pokoleniach i prowadzenie prac nad przywróceniem wiedzy o zapomnianych wydarzeniach z jej historii.
  2. Przejęcia sukcesji, tradycji i dorobku działań Armii Krajowej, jako ideowych spadkobierców działań żołnierzy AK.
  3. Zapewnienia kontynuacji opieki i pomocy charytatywnej dla byłych żołnierzy AK i ich rodzin.
  4. Kształtowania postaw patriotycznych, z uwzględnieniem współczesnej świadomości integracji Unii Europejskiej i zagrożeń globalnych.
  5. Integracji różnych form i organizacji, mających wspólny rodowód niepodległościowy, w kształtowanie pamięci historycznej, związanej z działalnością kombatancką  AK i Polskiego Państwa Podziemnego.
  6. Działania integracyjnego z Towarzystwami Przyjaciół Armii Krajowej, Klubami Historycznymi, Stowarzyszeniami, Federacją Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość, organizacjami młodzieżowymi, harcerskimi lub innymi uznającymi tożsame wartości.
  7. Przejęcia z biegiem lat dorobku, sukcesji, wartości materialnych i niematerialnych byłych żołnierzy AK oraz stosownie do możliwości integracyjnych, dorobku innych organizacji niepodległościowych bliskich etosowi i tradycji AK.

 

POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ